Ny partiledare!

Annonser

Nu börjar videobloggen!

Blogg

.

Nu börjar snickeriet på nya bloggen!

Tack!

Tack alla som hjälpt oss Socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier i den här valrörelsen och vi får nu hoppas att rösträkningen på onsdag utfaller till vår fördel så att vi får en rödgrön majoritet i Västerås.

Tack alla som bidragit med positivt stöd under hela valrörelsen, har betytt mycket för att orka valspurta ända till vallokalerna stängdes igår. Jag vet att mitt och mångas arbete i den här valrörelsen visar sig i vårt resultat i Västerås.

Pallar ditt bankort?

En röd grön regering kommer verkligen att byta riktning på utvecklingen både för landet och Västerås!

Vilken härligt avslutning på dagen att titta på partiledardebatten som verkligen betonar det ideologiska skillnaden mellan blocken. En röd grön regering kommer verkligen att byta riktning på utvecklingen både för landet och Västerås.

Företags besöker under dagen på VAFAB miljö och Schenker AB tillsammans med vice förbundsordförande i Transport Tommy Wreeth visar vad facken verkligen gör för att samla sina medlemmar i valet. Här kändes det viktigt att förklara skillnaden för den vanliga arbetaren vad valresultatet ger för utveckling i vardagen.

NU TVÅ DAGAR KVAR!

En osynlig kulturdebatt

I fredags presenterade vi rödgröna partier vår syn på kulturpolitiken i rapporten ”Ett kulturlyft för Västerås”. Tyvärr kan vi konstatera att intresset för kulturfrågor i stort har lyst med sin frånvaro i den valrörelse som nu är i sitt slutskede. I förra veckan kunde vi lyssna till en debatt på teatern som i sanning hade mycket övrigt att önska. Från borgerligt håll talades uteslutande om bidrag och man gick så långt som att kalla kulturen för näringsverksamhet. D v s om inte ” pappa staten ” kommer med bidrag eller man själv lyckas på den kommersiella ” marknaden” har man inget att hämta i ett borgerligt styrt Västerås. För oss röd-gröna är synsätt mycket oroväckande. Vi vet att eventuella statliga pengar kräver en tydlig egeninsats. Den egeninsatsen är vi beredda att ge. I vår rapport talar vi om ökade produktionsmedel såväl för teatern som för musiken. Vi menar också att musikerna i Sinfoniettan, precis som övriga anställda i Västerås stad och Landstinget Västmanland, har rätt till heltidstjänster om man så önskar. Arbetet med att förverkliga detta löfte kommer att inledas snarast, efter en valseger.

Per Lithammer oppositionsråd (v)

Staffan Jansson oppositionsråd (s)

Britt Sandström 2:e vice ordförande, Västmanlandsmusiken (s)